Εικόνα 1: Ο κ. Αθ. Σκορδάς στο πάνελ των εισηγητών της τελετής λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

Εικόνα 1: Ο κ. Αθ. Σκορδάς στο πάνελ των εισηγητών της τελετής λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από την εκπαίδευση σε θέματα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας, σε Δημοτικό Σχολείο του Πανοράματος

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από την εκπαίδευση σε θέματα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας, σε Δημοτικό Σχολείο του Πανοράματος


Related Posts

Leave a comment