ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των δράσεών μας σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. επαγγελματιών οδηγών) σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, Ασφαλούς & Οικολογικής Οδήγησης, ορθής συμπεριφοράς προς το επιβατικό κοινό και παροχής Α΄ Βοηθειών.

Οι παραπάνω δεξιότητες του προσωπικού κάθε αστικού οδικού μεταφορέα θα προσδώσουν στον φορέα αυτόν μεγάλη προστιθέμενη αξία και θα έχουν μεσοπρόθεσμα σοβαρά οικονομικά οφέλη, τα οποία θα υπερκαλύπτουν το όποιο κόστος διεξαγωγής των προτεινόμενων σεμιναρίων. Το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό κίνησης σε θέματα οδικής ασφάλειας και Α΄ Βοηθειών εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και ενισχύει το προφίλ του συγκοινωνιακού φορέα.

Α. Οδική Ασφάλεια

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των οδηγών μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Πρωτόκολλα συμπεριφοράς προς το επιβατικό κοινό, επίπεδο εξυπηρέτησης και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
 • Εφαρμογή Eco Driving για μεγαλύτερη οικονομία στα καύσιμα και ασφαλέστερη οδήγηση
 • Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας Οχημάτων
 • Θεωρητική εκπαίδευση στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών:
  • Εκδήλωση πυρκαγιάς
  • Σύγκρουση
  • Ανατροπή
  • Εγκλωβισμός από μηχανική ή ηλεκτρική/ηλεκτρονική βλάβη εντός του λεωφορείου
  • Εγκλωβισμός του λεωφορείου συνεπεία νεροποντής και ταυτόχρονη άνοδο της στάθμης των υδάτων
  • Επίθεση από συνεπιβάτη εντός του λεωφορείου
  • Τρομοκρατική ενέργεια εντός του λεωφορείου

Ο αριθμός ωρών παρακολούθησης κάθε οδηγού μπορεί να διαμορφωθεί σε συνεργασία με τον Συγκοινωνιακό Φορέα., λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων που θα προκύψουν.

Β. Α’ Βοήθειες

Η εκπαίδευση σε θέματα Α΄ Βοηθειών μπορεί να περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών (3) πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να απευθύνεται τόσο σε ενηλίκους όσο και σε ανηλίκους.

Πιο συγκεκριμένα:

 

 1) BLS/AED COURSE

Περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος καθώς και το πρακτικό, το οποίο είναι χωρισμένο σε τέσσερις (4) ενότητες:

 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Ασφαλής χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
 • Θέση ανάνηψης (πλάγια θέση ασφαλείας)
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής

Το πρακτικό μέρος υλοποιείται σε μικρά group των 4-6 εκπαιδευομένων / group  για να υπάρχει η δυνατότητα όλοι να κάνουν πρακτική εξάσκηση των άνωθι δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ)  και ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο επίπεδο πιστοποιημένης γνώσης που μπορεί να λάβει ο εκπαιδευόμενος.

 

2) ALL INCLUSIVE FIRST AID COURSE (ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΒΟΗΘΕΙΩΝ)

Περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος στο οποίο αναλύονται παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στη καθημερινότητα μας (έγκαυμα, αιμορραγίες, λιποθυμία, επιληψία, εγκεφαλικό επεισόδιο, σακχαρώδης διαβήτης κ.ά.) καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους άμεσα και πρακτικά μέχρι να παραδοθεί το περιστατικό σε κάποιον υγειονομικό σχηματισμό. Στο πρακτικό μέρος θα γίνει επίδειξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται ανά περιστατικό χωριστά.

 

3) TRAUMA COURSE

Περιλαμβάνει τον βασικό αλγόριθμο αντιμετώπισης του τραύματος. Οι τραυματισμοί μπορεί να είναι κάποιες φορές επιπόλαιοι, αλλά κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι σοβαροί και να απειλείται ίσως και η ζωή του ατόμου. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως ένα πρωτόκολλο ενεργειών που καλούμαστε να εφαρμόζουμε σε κάθε περιστατικό τραύματος, με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτό ονομάζεται  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ABCDE.

Αρχικός στόχος της εκπαίδευσης είναι όλοι οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν τον μηχανισμό κάκωσης (τον τρόπο, δηλαδή, που προκαλείται ένας τραυματισμός, αυτό που λίγο πιο υγειονομικά ονομάζουμε ”ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ”) και αφού κατανοήσουν τον μηχανισμό κάκωσης, στη συνέχεια θα διδαχθούν τις ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν για την αντιμετώπιση του τραυματία. Σκοπός μας είναι να καταδείξουμε και να κάνουμε σαφές το ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ και στη συνέχεια να διδάξουμε τις ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν στον τραυματία, αφού όμως προηγουμένως έχουν καταλάβει πλήρως τη σημασία τους  για την έκβαση της πορείας της υγείας του τραυματία .

Θα μάθουν, λοιπόν, ΣΩΤΗΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ και ΟΧΙ ΣΤΕΙΡΑ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Θα μάθουν να αντιμετωπίζουν ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ, ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. 

Σαφέστατα πρόκειται για ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο στις ανάγκες του εκάστοτε Φορέα.

Η διάρκεια ανά πρόγραμμα είναι :

 •  BLS/AED      6 ώρες
 • ΠΛΗΡΕΣ       8 ώρες 
 • TRAUMA      8 ώρες 

Όλα τα προγράμματα θα έχουν τα ανάλογα διαλείμματα και μπορούν να ολοκληρωθούν σε μία, δύο ή και τρεις διαφορετικές ημέρες. Εξαίρεση αποτελεί το πρόγραμμα BLS/AED, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί αυθημερόν.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του διαδικτύου, τόσο για τα θέματα της Οδικής Ασφάλειας όσο και για τις Α΄ Βοήθειες.

1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών

Παρακάτω ακολουθεί η πρότασή μας για την εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων (Προνήπια – Νήπια – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και μαθητών Λυκείου σε θέματα παροχής Α΄ Βοηθειών. Εννοείται ότι παρέχουμε –εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον– και προγράμματα εκπαίδευσης Γονέων, Εκπαιδευτικών και Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων.

 

Ι. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Α. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών Νηπιαγωγείου – Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Εξοικείωση με τους όρους καθημερινής χρήσης της οδού (αφορά τα Νήπια και τις πρώτες τρεις τάξεις του Δημοτικού), βιωματικά παιχνίδια, γνωριμία με τον Τροχονόμο, τα σήματα τις Τροχαίας, τους φωτεινούς σηματοδότες.
 • Θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα αστικής κινητικότητας (σπουδαιότητα της χρήσης των ΜΜΜ, οικολογική συνείδηση, φιλικότητα ΜΜΜ προς το περιβάλλον, κανόνες ασφαλούς χρήσης της οδού κλπ.). Προβολή σχετικών βίντεο και παρουσίαση Power Point στην τάξη
 • Βιωματική Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς χρήσης των ΜΜΜ (εντός αστικού λεωφορείου που θα βρίσκεται στον αύλειο χώρο της Σχολικής Μονάδας)
 • Βιωματική Εκπαίδευση αποβίβασης από «φλεγόμενο» λεωφορείο
 • Βιωματική Εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Θεωρητική & Πρακτική Κατάρτιση (σε «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής» που οργανώνουν και «στήνουν» επιτόπου τα στελέχη της ΕΝΟΔΙΑΣ στις σχολικές αυλές ή στα Γυμναστήρια των Σχολείων) για την απόκτηση «Διπλώματος Ποδηλάτη».

Β. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των γονέων μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ορθή χρήση των μέσων συγκράτησης (ζώνες ασφαλείας, παιδικά καθίσματα κλπ.)
 • Οικολογική Οδήγηση (Eco-Driving)
 • Οδήγηση και αλκοόλ.